Rychlá navigace

Nejnovější nabídky stáží - katalog stáží

Dovolujeme si Vás informovat, že již není možné se zapojit do projektu.
Projekt "Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2" bude v září 2015 ukončen. 

Možnost nabídnout, nebo absolvovat stáž však nekončí – využijte Národní katalog stáží na webových stránkách www.narodnikatalogstazi.cz.

Informace o nově připravovaných projektech naleznete na stránkách http://fdv.mpsv.cz.

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), zahájil v srpnu 2014 realizaci projektu „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí 2" (registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/49.0001) (dále jen „Stáže ve firmách 2").

Projekt Stáže ve firmách 2 navazuje na systém poskytování stáží vytvořený v rámci úspěšného projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí" (dále jen „Stáže ve firmách 1).

Jedinečnost projektu je zajištěna prostřednictvím způsobu vzdělávání spočívajícím v přímém přenosu know-how od poskytovatelů stáží k cílové skupině. Stážistům je díky projektu umožněno dosáhnout praktického vzdělávání založeného na reálných požadavcích trhu. Poskytovatelé stáží mohou realizací stáží nabídnout v rámci dalšího vzdělávání nový pilíř, který doplní současný potenciál škol, univerzit a vzdělávacích institucí o inovativní prvek - praxi. Stážista získá řádným absolvováním stáže nejen praxi v oboru, ale také certifikát potvrzující absolvování stáže na konkrétní pozici.

Cílem projektu je rozšíření systému poskytování stáží nastaveného projektem Stáže ve firmách 1 o nové inovativní systémové prvky, kterými jsou především vzdělávání mentorů stáží a aktivity podporující individuální vzdělávání, rozvoj a přístup k uchazečům o stáž. Realizací projektu Stáže ve firmách 2 bude posíleno postavení stáží jako jednoho ze způsobů individuálního dalšího vzdělávání.

Více informací naleznete v záložce O projektu.


PŘIHLÁŠENÍ

IS ASAP