Rychlá navigace

Nejnovější nabídky stáží - katalog stáží

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE JIŽ NENÍ MOŽNÉ ZAPOJIT SE DO PROJEKTU. PROJEKT "STÁŽE VE FIRMÁCH - VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ" BUDE V ŘÍJNU 2014 UKONČEN.

V SOUČASNÉ CHVÍLI PROBÍHÁ SCHVALOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍHO PROJEKTU "STÁŽE VE FIRMÁCH - VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2". O DALŠÍM VÝVOJI PROJEKTU VÁS BUDEME INFORMOVAT V SEKCI AKTUALITY.

Úvod

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), v červnu 2012 zahájil realizaci projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí (registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001).

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta), které mají trvalé bydliště mimo hlavní město Praha. V první fázi bude v rámci projektu vzděláváno 5.000 účastníků. Zároveň budou zmapovány potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží do české legislativy.

Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny:

  • absolventy bez praxe
  • nezaměstnané
  • osoby, vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené)
  • zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci

Hlavní přínos stáží

Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí napomáhá tento problém efektivně řešit – absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce.

Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které se na trh práce vracejí po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru.

Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Co získají účastí na projektu partnerské firmy

Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají. Možností (nikoli povinností) je tyto stážisty následně zaměstnat. Zapojení se do projektu může navíc napomoci zdokonalit interní vzdělávací mechanismy dané společnosti. Náklady na stáž budou hrazeny z fondů Evropské unie, a to při splnění všech podmínek stáže.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve výši 85 % a Fondem dalšího vzdělávání prostřednictvím státního rozpočtu České republiky ve výši 15 %.

Základní informace o projektu

  • celkový rozpočet projektu 800 mil. Kč,
  • doba trvání projektu červen 2012 – říjen 2014,
  • počet minimálně podpořených osob 5000,
  • délka stáže 1 až 6 měsíců dle typu stáže.

 


PŘIHLÁŠENÍ

IS ASAP

REGISTRACE