Rychlá navigace

Registrace uchazeče

Základní údaje

Další údaje Kalendář


Přihlašovací údaje
Souhlasím s odběrem newsletteru - s novinkami o nových oborech, šablonách a kartách stáží.¹

Souhlasím s Všeobecnými podmínkami využívání služeb na serveru www.stazevefirmach.cz a informačního systému ASAP v rámci projektu "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí 2" (zejména jsem si vědom, že pravidla Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost neumožňují účast uchazeče o stáž s trvalým bydlištěm v hl. m. Praha, OSVČ a statusem studenta)

Po potvrzení výše uvedeného políčka, vám bude automaticky zaslán e-mail s potvrzením vašich přihlašovacích údajů a s informací o vašem úspěšném zaregistrování. Následně se již můžete přihlásit do systému.

¹ Souhlasím se zasíláním informačních a propagačních materiálů vč. zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, a to prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

PŘIHLÁŠENÍ

IS ASAP